Veľká cena Zuberca

 10. - 11. FEBRUÁRA 2024 -Zrušené

Preteky sú žiaľ, kvôli nepriaznivému počasiu zrušené.

Výsledky

Všeobecné info

Pretek v r. 2024 je zrušený kvôli nepriaznivému počasiu.

Informácie z tratí

Výška snehu
0 cm
Technická úprava: Pred 137 dňami.
Nevhodné podmienky na bežkovanie.
Teplota
19 °C

Ďakujeme za spoluprácu našim partnerom


asd

Obec Zuberec