Veľká cena Zuberca 2020 - PROPOZÍCIE

Organizátor: Obec Zuberec, ANVIK sleddog club
Miesto: Zuberec – Brestová /Múzeum Oravskej dediny/
Dátum: 8.-9. Február 2020
Predpokladaný štart: 8.2.2020 o 10.00, 9.9.2020 o 10.00
Pravidlá: WSA Race Rule 2.14.1
Riaditeľ pretekov: Ľuboš Ocet
Trať pretekov: šprint 6,8km

Kategórie

 • Skijoring 1 pes – – 8km
 • Skijoring 2 psy – 8km
 • D (2 psy) – 6km
 • C (3-4 psy) – 6km
 • B (5-6 psov)– 8km
 • A (7 a viac psov) – 8km
 • FCI Skijoring 1 pes – 8km
 • FCI Skijoring 2 psy – 8km
 • FCI D (2 psy) – 6km
 • FCI C (3-4 psy) – –6km
 • FCI B (5-6 psov) – 8km
 • FCI A (7 a viac psov) – 8km

* Ak bude v danej kategórii prihlásených min. 3 pretekári, otvorí sa kategória podľa pravidiel, ak nie, organizátor si vyhradzuje právo zmeny rozdelenia kategórii.
** V kategóriách Skijoringu je samostatné vyhlásenie kategórií žien pri minimálnom počte 3 pretekárok. V FCI kategóriách sú vyhlasované samostatne kategórie 2 pre Malamuty, Grónske psy a Samojedy pri minimálnom počte 3 pretekárov.

Štartovné

Pri štarte v prvej kategórii – 40,- €. V štartovnom je:

 • sobota: obed, musher party (musher + pomocník)
 • nedeľa: obed

Štartové sa  bude uhrádzať v piatok pri prezentácii.

V prípade štartu v 2 a viacerých kategóriách je štartovné za každú ďalšiu kategóriu nasledovné: 10,- € za druhú a každú ďalšiu kategóriu bez nároku na stravu.

Termíny

Finálne rozhodnutie o konaní  6.2.2020 o 12:00 (vzhľadom na stav tratí)
Uzávierka prihlášok – 6.2.2020 do 20:00hod
Prezentácia pretekárov – 7.2.2020 od 17:00 do 20:00 v Múzeu oravskej dediny.

Veterinárne podmienky

Každý pes musí byť začipovaný a mať okrem očkovacieho preukazu / pasu aj rodokmeň (Čistokrvný), očkovanie proti parvoviróze, psinke, laptospiróze, inf. hepatitíde, kotc. kašľu, odčervenie, min 21 dní pred akciou a nie staršie ako 1 rok.

Informácie

Ľuboš Ocet, tel.: 0944 333 767
Email: sleddog2020@zuberec.sk
www.sleddog.zuberec.sk alebo www.zuberec.sk

Ubytovanie

Zoznam ubytovateľov.
TIK Zuberec, tel. : 043/5320777, 0903548080,
fax: 043/5395197
Email: tik@zuberec.sk